TALES DE MILET
(Jònia 635 aC - Grècia 545 aC)

 

 

 

 

Tales no va deixar escrits però pels relats d' Aristòtil sabem que va dir:

"L'aigua és l'origen i essència de totes les coses... de l'aigua sorgeix la vida i ocupa un paper primordial en la civilització."

"La Terra és una esfera i la Lluna reflecteix la llum del Sol..."

Hubert Reeves (varis autors)
"LA HISTÒRIA MÉS BELLA DEL MÓN"
Edicions 62, Barcelona, 1997