SEBASTIÀ SERRANO
(Bellvís, Pla d'Urgell 1944)

 

 

 

 

"Estem vivint tot un canvi de civilització i que, molt probablement, és el canvi més espectacular experimentat en el darrer quart de milió d'anys. Aquesta nova civilització ja té nom: civilització del coneixement, de la informació."

"No només som cultura sinó també naturalesa. Les nostres grans preguntes d'avui han d'anar en el sentit de com podem viure, i viure amb un grau ben alt de benestar i felicitat, en un món com l'actual, sobrecarregat d'informació i, per tant, d'incertesa. "

"Un món amb tanta informació resulta també un món atrapat per la incertesa, en què tots plegats cada cop ens sentim més insegurs, més fràgils i més vulnerables...a més informació li correspon més incertesa. "

"M'agrada la metàfora de considerar el llenguatge com el vertader big bang de la consciència i de la cultura."

ELS SECRETS DE LA FELICITAT
Ara llibres, 2007