LAO TSÈ
(Honan, Xina - VII aC)

 

 

 

 

"Mirar el Cel és mirar el conjunt de forces i lleis còsmiques que actuen sense ser vistes."

"La UNITAT és l'arrel que ens uneix a la Terra, al Cel i als homes. La UNITAT dona sentit a la realitat."

"La llei de la naturalesa es manifesta en tots els fenòmens sense ser una causa que intervingui, des de fora, en el desenvolupament d'esdeveniments."

"Des de sempre, la humanitat ha buscat el sentit de la vida, i n'ha fet un problema, quan en realitat, la vida, per sí mateixa, està a tot arreu, en el TOT, en la naturalesa; mai podem buscar el seu sentit en allò individual."

"He vist com fracassaven molts intents per conquerir el món i manipular-lo, però el món no ens pertany. Qui el manipula, el corromp, qui el vol conservar per sí mateix, el perd."

"La vida sura durant un temps, és un càlid i dèbil vent que se'n va i mai més retorna. Cal evitar els excessos, extrems. L'home ha de tornar cap a la simplicitat, a la puresa del coneixement."

"Es pot conèixer el món sense sortir de casa. Mirant per la finestra es pot conèixer el SENTIT del Cel doncs, observant augmentem el coneixement que és la llavor de la vida."

"Ningú coneix els seus límits, per què volem saber els límits del Cel, si la seva és existència eterna?. Només ens cal una contemplació i observació permanent."

Lao Tsè
TAO TE KING
Editorial Sirio, Malaga 1992