HUBERT REEVES
(CANADÀ 1932)

 

 

 

 

"D'on venim? Què som? Per què som aquí? Per què hi ha un món?. La resposta és que descendim dels estels i de les galàxies. Els elements que componen el nostre cos són els mateixos que van crear l'univers. Som veritablement els fills dels estels...estem formats amb pols del Big Bang."

"La recerca dels nostres orígens ateny una dimensió que no és abastable per cap fórmula, que no es redueix a cap teoria."

"Els progressos del coneixement han situat l'home al seu lloc just. Galileu, Copèrnic i la resta ens van treure de l'error: vivim en un planeta situat en una galàxia modesta; i si ens pensàvem que érem creacions originals, al marge de la resta d'espècies vivents, Darwin ens va posar dins l'arbre comú de l'evolució."

"La ciència i la religió no regnen sobre el mateix territori. La primera aprèn, la segona ensenya. El dubte és el motor d'una, l'altra té la fe com a base. Però això no vol dir que siguin indiferents. La ciència no elimina a Déu...ni pot provar l'existència ni la inexistència."

"La ciència actualitza els debats, els torna a plantejar. No els elimina. La ciència es dedica a observar, no pot ser dogmàtica perquè sap prou bé que la realitat sempre és més complexa...la ciència no pot estar mai segura."

"Hi ha forces misterioses que no se sap d'on venen i que presideixen els nostres destins."

"Espai, matèria i temps són indissociables. Apareixen junts. Si hi ha un origen de l'univers, és també l'origen del temps. Per tant, no hi ha cap abans. Almenys no ha sabem pas si hi havia un abans del Big Bang, no disposem d'elements que ens remuntin a un període anterior...no podem recular més en el passat. Totes les observacions s'aturen en la frontera dels 15.000 milions enrere...el que sí sabem és que l'univers no és ni immutable ni etern...no ha parat d'evolucionar."

"Podríem parlar d'un veritable inici, si estiguéssim segurs que abans del Big Bang ni hi havia res. Però, en aquestes altes temperatures, les nostres nocions de temps, d'espai, d'energia, de temperatura ja no són aplicables. Les nostres lleis deixen de funcionar."

"Com que no sabem què hi havia abans del Big Bang el definim com l'horitzó dels nostres coneixements en el temps i l'espai. Si el considerem com l'instant zero de la nostra història és perquè no tenim res millor...som exploradors davant d'un oceà: no podem veure si hi ha res enllà l'horitzó. El Big Bang és el límit dels nostres coneixements."

"El Big Bang se'l descriu com una bola de matèria concentrada que explota omplint tot l'espai...aquesta representació suposaria l'existència de dos espais, un ple de matèria i de llum, que invadiria progressivament un segon espai, buit i fred..."

"La ciència busca comprendre el món, la religió té la missió de donar sentit a la vida."

"El quàser que veig a 12.000 milions d'anys ja no existeix avui... com més reculem en el passat, més opac es fa l'univers. Enllà d'un cert límit, la llum no ens pot arribar."

"El Big Bang no és un producte de la imaginació, sinó que té contacte amb la realitat del món."

"La radiació fòssil és la imatge del cosmos de fa 15.000 milions d'anys, la imatge més vella del món que ens arriba en forma d'ones radiomil·limètriques; un vestigi de la formidable llum que hi havia poc després del Big Bang; una pàl·lida lluïssor repartida uniformement per l'univers."

"El cel és fosc perquè els estels no han existit sempre. Una durada de 15.000 milions d'anys llum no és prou llarga per omplir l'univers de llum, sobretot quan l'espai estre els estels esdevé incessantment més gran. L'0bscuritat de la nit és una prova de l'evolució de l'univers. Un univers que s'està refredant."

"La història de l'univers és la història de la matèria que s'organitza...el nostre cervell, amb les seves tres capes, conserva la memòria de l'evolució. Els nostres gens també. I la composició de les nostres cèl·lules és un petit tros de l'oceà primitiu. El nostre cos explica la història dels nostres orígens."

"La Terra és el nostre bressol, però ningú es queda eternament al bressol."

"La matèria que forma la Terra retornarà a l'espai interestel·lar. Més endavant, podrà servir per construir nous estels, i fins i tot participar en la formació de planetes...i de noves vides...els àtoms del nostre cos potser serviran un dia per formar organismes vius, en llunyanes biosferes."

"L'ésser humà es defineix per l'emoció. Però sobretot per la consciència de la mort, que se situa en un grau de reflexió superior. Això engloba la consciència d'un mateix, dels altres, del medi, del temps, tot alhora."

"Tenim un origen únic: tots som africans d'origen, nascuts fa tres milions d'anys, i això ens hauria d'incitar a la fraternitat. La nostra història és l'únic relat que podem reconstruir...el món molecular és un món de signes, i la química és el seu llenguatge."

"Ara som extraordinàriament lliures, però ha calgut tota l'evolució de l'univers, de la vida i de l'home per adquirir aquesta llibertat fràgil que ens dóna actualment la nostra dignitat i la nostra responsabilitat. I si ara ens interroguem sobre els nostres orígens còsmics i humans, és per ser més lliures."

"Cada fet, per insignificant que sigui, influencia el curs de la història...n'hi ha prou amb modificar un petit detall perquè tot canviï, i les conseqüències siguin diferents."

"La mort efectua un gegantesc reciclatge d'àtoms, que es mantenen en nombre constant des del Big Bang. Gràcies a la mort, la vida es pot regenerar...la mort és una lògica de la vida i una necessitat de la vida."

"La vida no és pas per causa d'un atzar afortunat, sinó més aviat perquè, en realitat, els primers components de la vida van adaptar la temperatura al nivell més compatible amb la seva supervivència i proliferació."

"L'aparició de la vida estava inscrita en la mateixa forma de les lleis de la física."

"El primer segon de l'univers indica el període en què l'univers estava a una temperatura de 10.000 milions de graus. Abans del primer segon, estava a una temperatura encara més alta. La dificultat consisteix en situar aquest segon en la nostra història."

"El que va incitar a l'univers a organitzar-se varen ser les quatre forces: la força nuclear forta solda els nuclis atòmics; la força electromagnètica assegura la coherència dels àtoms; la força de la gravetat organitza els moviments a gran escala - els de les estrelles i galàxies -; i la força nuclear feble intervé en el nivell dels neutrins. Va caldre que l'univers es refredés perquè les forces poguessin entrar en acció i provessin de fer les primeres combinacions de la matèria."

"Les quatre forces (la força nuclear forta, la força electromagnètica, la força de la gravetat, la força nuclear feble) son immutables...són les mateixes per tot arreu, aquí i als confins de l'univers, no han canviat ni una iota d'ençà del Big Bang. Cosa que fa ballar el cap, en un univers on tot està canviant sempre...no para mai de modificar-se, aquestes lleis de la física no canvien gens, ni en l'espai ni en el temps. Tenen unes fórmules algebraiques i uns valors numèrics particularment ajustats. La dosi justa."

"La vida i la consciència ja estaven en potència des dels primers instants de l'univers, com inscrites en la forma mateixa de les lleis, No pas en tant que necessitat, sinó en tant que possibilitat."

Hubert Reeves (varis autors)
"LA HISTÒRIA MÉS BELLA DEL MÓN"
Edicions 62, Barcelona, 1997